Need python code | Computer Science homework help

  

Download fasta data from the following link and save it in your working directory. Read each record from the file and find names of the fungus with the given DNA Sequence key patterns. You should display name of code and locations you found it.  

https://hpc.csiro.au/users/317836/KELLY/BASE_Albany/reveg_16S/picrust/97_otus.fasta 

>OTU_1111883
GCTGGCGGCGTGCCTAACACATGTAAGTCGAACGGGACTGGGGGCAACTCCAGTTCAGTGGCAGACGGGTGCGTAACACGTGAGCAACTTGTCCGACGGCGGGGGATAGCCGGCCCAACGGCCGGGTAATACCGCGTACGCTCGTTTAGGGACATCCCTGAATGAGGAAAGCCGTAAGGCACCGACGGAGAGGCTCGCGGCCTATCAGCTAGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGACGACGGGTAGCTGGTCTGAGAGGATGGCCAGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTGCGCAATGGCCGCAAGGCTGACGCAGCGACGCCGCGTGTGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCACTGTCGGGAGGAACGAATACTCGGCTAGTCCGAGGGTGACGGTACCTCCAAAGGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATCACTGGGCGTAAAGGGCGCGTAGGTGGCCCGTTAAGTGGCTGGTGAAATCCCGGGGCTCAACTCCGGGGCTGCCGGTCAGACTGGCGAGCTAGAGCACGGTAGGGGCAGATGGAATTCCCGGTGTAGCGGTGGAATGCGTAGATATCGGGAAGAATACCAGTGGCGAAGGCGTTCTGCTGGGCCGTTGCTGACACTGAGGCGCGACAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGACACTAGACGTCGGGGGGAGCGACCCTCCCGGTGTCGTCGCTAACGCAGTAAGTGTCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGGCTTGACATGCTGGTGCAAGCCGGTGGAAACATCGGCCCCTCTTCGGAGCGCCAGCACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACTCTCGCTCCCAGTTGCCAGCGGTTCGGCCGGGGACTCTGGGGGGACTGCCGGCGTTAAGCCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGTCCAGGGCGACACACGTGCTACAATGCCTGGTACAGCGCGTCGCGAACTCGCAAGAGGGAGCCAATCGCCAAAAGCCGGGCTAAGTTCGGATTGTCGTCTGCAACTCGACGGCATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACGCCATGGAAGCCGGAGGGACCCGAAACCGGTGGGCCAACCGCAAGGGGGCAGCCGTCTAAGGT
>OTU_1111882
AGAGTTTGATCATGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGGTAGAGGCTTTCGGGCCTTGAGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAATCTGCCTTGTACTAAGGGATAGCCCAGAGAAATTTGGATTAATACCTTATAGTATATAGATGTGGCATCACATTTCTATTAAAGATTTATCGGTACAAGATGAGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTATGGTAACGGCATACCAAGGCAATGATGGGTAGGGGTCCTGAGAGGGAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGCAAGCCTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGACGGTCCTATGGATTGTAAACTGCTTTTGTACGGGAAGAAACACTCCTACGTGTAGGGGCTTGACGGTACCGTAAGAATAAGGATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATCCAAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCGGTTTTATAAGTCAGTGGTGAAATCCGGCAGCTCAACTGTCGAACTGCCATTGATACTGTAGAACTTGAATTACTGTGAAGTAACTAGAATATGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACATGGAATACCAATTGCGAAGGCAGGTTACTAACAGTATATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGCAGCAATGCTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGTTAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGAACGCAAGTTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAGGGCTTAAATGTAGAGTGACAGGACTGGAAACAGTTTTTTCTTCGGACACTTTACAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTGTTGTTAGTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCTAACAAGACTGCCGGTGCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACGTCCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAGAGAGCAGCCACCTCGCGAGGGGGAGCGAATCTATAAAGCCGGTCACAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACCCGACTCCATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTACCTGAAGTCGGTGACCGCAAGGAGCTGCCTAGGGTAAAACTGGTAACTGGGGCTAAGTCGTACAAGGTAGCCGTA

Sample output

The key of DNA sequence “GGTAACGGCCCACCAAGGCGACGACGGGTAGCTGGTCTGAGAGGATGGCCAGCCACATTGGGACTG” 

Found in 

>Line 20, Name: OTU_1111883
>Line 30, Name: OUT_1111882 
Calculate your order
Pages (275 words)
Standard price: $0.00
Client Reviews
4.9
Sitejabber
4.6
Trustpilot
4.8
Our Guarantees
100% Confidentiality
Information about customers is confidential and never disclosed to third parties.
Original Writing
We complete all papers from scratch. You can get a plagiarism report.
Timely Delivery
No missed deadlines – 97% of assignments are completed in time.
Money Back
If you're confident that a writer didn't follow your order details, ask for a refund.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00
Power up Your Academic Success with the
Team of Professionals. We’ve Got Your Back.
Power up Your Study Success with Experts We’ve Got Your Back.